Pražské pamětihodnosti

Staré Město

Staré Město

Staré Město Apartmány | Staré Město Hotely

Pražské jedinečné středověké srdce. Atmosferické gotické uličky, černěné kamenné fasády, oblouky a kostely, nově renovované barokní a renesanční budovy. Dnes domovem mezinárodních společností a módních návrhářů, centrem nočního života v mnoha barech, klubech a restauracích na každém rohu.

Staroměstské náměstí - je nejdůležitějším náměstím Královského města pražského. Bylo hlavním středověkým tržištěm a vždy centrem dění. Každý kostel a dům zde má svoji historii. Náměstí dominuje památná socha náboženského reformátora Mistra Jana Husa.

Chrám Matky boží před Týnem - Starý městský církevní kostel, působivá gotická stavba velkoplepě překonávající Staroměstské náměstí. Byl určen pro lid a v 15. století se stal centrem husitských reforem. Byla zde také nalezena hrobka astronoma Tycho de Brahe.

Staroměstská radnice & Orloj - Staroměstská radnice jako symbol samosprávy byla postavena v roce 1338. Od té doby sousedila s mnoha budovami a také s domem s Orlojem, kde se od roku 1490 každý den a každou hodinu mezi 8.00 až 20.00 objevuje 12 apoštolů v malých okýnkách.

Klementinum - po Pražském Hradu největší komplex v Praze. Budova sloužila jako koleje Karlovy Univerzity a nyní je zde Národní knihovna.

Rudolfinum - "Dům Umění". Krásná neoklasická budova z 19. století je domovem dvěma koncertním sálům.

Židovské město - ulice Pařížská je elegantní třídou s restauracemi, koktejl bary a obchody známých návrhářů. Duševním srdcem Židovského města je Staronová synagoga postavená ve 13. století. Patří mezi nejmladší gotické stavby. Nejstarší náhrobek Židovského hřbitova je z roku 1439.

Karlův Most - nejznámější městská stavba byla postavena ve 14. století. Je zdobena 30 sochami přidávanými postupně od konce 17. století.

Staroměstská mostecká věž - byla postavena ve stejné době jako Karlův most - jako opevněná věž a také jako součást korunovační cesty českých králů. Ve věži je výstava hudebních nástrojů z Národního muzea.

Prašná brána - gotická brána z 15. století nacházející se na východním konci Celetné ulice. Zde je také začátek Královské cesty - tradiční korunovační cesty českých králů a dnes populární turistickou trasou vedoucí přes Karlův most až k Pražskému hradu.

nahoru stránky

Pražský hrad (Hradčany)

Pražský hrad (Hradčany)

Hrad a okolí Hotely

Založen kolem roku 870 Přemyslovskými knížaty a od té doby byl celý komplex budov mnohokrát přestavován. Rekonstrukce katedrály Sv. Víta byla dokoce provedena ve 20. století. Hlavní budovy jsou:

Katedála Sv. Víta - nalezneme ji na třetím nádvoří - nejstarší a nejdůležitější část hradu. Velkolepá stavba se stavila po 1000 let, hlavní průčelí dokončeno v roce 1929.

Španělský sál - vnitřní zdi byly zbudovány G.M.Filippim v letech 1602 - 1606,a přestavěny v 18. století. Zdi byly zdobeny zrcadly na freskách. V dnešní době je ve třech horních patrech Rudolfova galerie.

Královský palác - dřívější sídlo českých princů a králů, jsou zde 3 typy královských pokojů. Byly postaveny na zbytkách románského paláce knížete Soběslava (12.století). Postupné gotické a renesanční úpravy byly provedeny slavným českým králem Přemyslem Otakarem II, Karlem IV a Vladislavem Jagellonským. Nejpozoruhodnější je gotický Vladislavský sál - nejznámější sál středověké Prahy s neuvěřitelnou křížovou klenbou. Dnes se zde konají presidentské volby a reprezentativní události.

Zlatá ulička - nejnavštěvovanější česká ulička s barevnými domky postavenými chudinou v 16. století a později pravděpodobně obydlená alchymisty v době Rudolfa II. Jednou ze slavných osob žijících zde byl Franz Kafka.

Královská zahrada - navržena v renesančním stylu za vlády Ferdinanda I Habsburského, který zde nechal postavit Letohrádek královny Anny. Další známé stavby zde jsou Zpívající fontána a Míčovna. Zahrady jsou otevřeny v letním období.

Belveder - nachází se na východním konci zahrady. První královská stavba postavená pro zábavu. Postaven pro ženu Ferdinanda I. jako dar. Manželský pár je zvěčněný v reliéfech zdobících fasádu.

Loreta - pravděpodobně nejexotičtější kousek barokní fantasie v Praze. Byl postaven jako součást plánu na rekatolizaci lidí po Třicetileté válce. 27 zvonů ve zvonici zvoní každou hodinu melodii "Pozdraven buď na tisíckrát".

Strahovský kláštěr - založen Premonstrátskými mnichy v roce 1140, který započal jejich program celibátu a tichém rozjímání. V dnešní době se zde nahází slavná knihovna a náboženské relikvie.

nahoru stránky

Malá Strana

Malá Strana

Malá Strana Hotely

Nejromantičtější část Prahy s krásnou atmosférou lemující Hradčany. Ve středověku to byla čtvrť řemeslníků a později se zde stavěla bohatá sídla šlechty, paláce, velvyslanectví a nádherně zdobené kostely. Tato část Prahy byla vždy domovem básníků, opilců, mystiků, umělců a muzikantů. Při Vaší cestě do kavárny nebo malého jazzového sklípku uslyšíte písně z konzervatoří. Dnes ja tato část také diplomatickou čtvrtí, plnou kanceláří a vinných sklípků atd. V porovnáním s ostatními částmi Prahy je zde klid ale také obchodní a nákupní možnosti. Čtvrť si uchránila svůj starodávný vzhled, především v zadních úzkých a tichých uličkách.

Malostranské naměstí - srdce čtvrti, živé náměstí s velkým barokním palácem a renesančními měštanskými domy starými stejně jako slavná stoletá Malostranská kavárna.

kostel Sv. Mikuláše - historická barokní budova ve středu náměstí. Jedná se o palác,jehož přiléhající zvonice dominuje panoramatu Prahy na levém břehu. Je to největší a nejozdobenější z židovských kostelů založených v Praze.

Lichtenštejnský palác - budova vedle kostela, další židovská stavba postavená jako kolej pro kněze, nyní jsou zde ubytování studenti matematiky.

kostel Sv. Tomáše - ukrytý v úzké Tomášské ulici. Postaven v gotickém stylu a později přestavěn ve stylu barokním. Symbol řádu - plápolající srdce můžete vidět všude v kostele. V následujícím 17. století se klášterní mniši zabývali alchimií a později se věnovali vaření piva. Dveře z Letenské ulice vedou do jejich dřívějšího pivovaru, dnes restaurace.

Nerudova ulice - směřuje do severozápadní části Malostranského náměstí směrem k hradu. Pojmenovaná po básnikovi a romanopisci Janu Nerudovi. Pitoreskní ulice plná restaurací, kaváren a obchodů s ozdobnými nápisy, které se používali předtím než bylo zavedeno číselné adresování.

Zámecké schody - ulice rovnoběžná s ulicí Nerudovou, vedoucí k hradu. Nabízí skvělý výhled přes červené střechy, věže a domy na Malé Straně.

nahoru stránky
Petřín Petřín

Petřín Apartmány | Petřín Hotely

Kopec vyčnívající nad západní stranou Malé Strany. Je to nejvyšší a nejklidnější ze sedmi pražských vrchů. Tento zelený svah se sochou Karla Hynka Máchy (neoficiální svatý patron zamilovaných) je oblíbeným místem pro romantické procházky. Dostanete se sem z Nerudovy ulice nebo lanovkou ze stanice tramvaje Újezd.

Petřínská rozhledna - podobizna Eiffelovy věže postavená z upravených železničních kolejí s 299 schody. Stojí za návštěvu - výhled na Prahu z jejího vrcholu je prostě fenomenální.

Štefánikova observatoř - nachází se na vrcholu, poslední zastávka lanovky. Jsou zde výstavy hvězd a dalekohledy nabízející letmý pohled na planety během dne a výhled na hvězdy v noci.

Zrcadlové bludiště - umístěné ve falešném gotickém zámku vedle Petřínské rozhledny postavené při příležitosti jubilejní výstavy v 18. století. Zábavná atrakce se zrcadly, které deformují vzhled.

nahoru stránky

Kampa

Kampa

Kampa Apartmány | Kampa Hotely

Vznikla vedle Karlova mostu na rameni řeky Vltavy nazývajícím se Čertovka. Je také nazývána Benátkami Prahy. Některé z mlýnů, které zde byly jednou postaveny byly zachovány dodnes. Oáza klidu dokonce i během nejrušnějších turistických měsíců. Na jižním konci se nachází jeden z nejkrásnějších parků ve městě. Restaurace Kampa Park na severním konci je jedním z nejklasičtějších míst k obědu a nabízí nejlepší výhled přímo na Karlův v místě, kde se Čertovka vrací zpět do řeky.

nahoru stránky

Nové Město

Nové Město

Nové Město Apartmány | Nové Město Hotely

Poslední z pražských měst, které uzavřelo vývoj středověku v Praze. Založeno v roce 1348 Karlem IV. jako oblast čistá, otevřená a bezpečná prosti požárům. Oblast byla ale v 19. století kompletně zastavěná. Staré Město se setkává s Novým Městem podél ulic Národní třída, Na příkopě a Revoluční. Na východě je ohraničeno Wilsonovou ulicí a na jihu dosahuje až k Vyšehradu.

Václavské náměstí - dříve známé jako Koňský trh je dnes centrem městského života, plné obchodů, firemních kanceláří, diskoték, kasín, hotelů a restaurací. V horní části téměř kilometr dlouhého náměstí (které je více bulvárem než náměstím) stojí Národní divadlo se sochou Sv. Václava a památníkem Jana Palacha a Jana Zajíce (dvou mladých mužů, kteří se zde v roce 1969 upálili na prostest proti okupačním silám Varšavského paktu.

Národní divadlo - pyšně stojící na nábřeží Vltavy, na vrcholu zdobené zlatou korunou a sochami hřebců, je jedním ze symbolů českého nacionalismu 19. století. Trvalo 20 let, než byla široká česká veřejnost přemluvena k sesbírání peněz na tuto stavbu, a potom dalších 13 let, než se budova postavila (1868 - 1881). Jen pár dní před prvním představením byla zničena požárem a po rychlé rekonstrukci byla konečně v roce 1883 otevřena uvedením Smetanovy opery Libuše".

Obecní dům - mistrovské dílo plné barveného skla, mnohobarevné mozaiky, vykládaných fresek a zlatých ozdob (1905 - 11). Budova se stala symbolem úsilí nové republiky. Právě zde byly v roce 1918 podepsané oficiální dokumenty nově vzniklého nezávislého Československa.

Státní opera - postavená ve vídeňském stylu v roce 1888 architekty Fellnerem a Helmerem..

Novoměstská radnice - se datuje do 14. století. Právě odtud bylo z oken vyhozeno několik katolických radních v roce 1419.

nahoru stránky

Vyšehrad

Vyšehrad

Vyšehrad Apartmány | Vyšehrad Hotely

Skalnatý pahorek v jižní části Prahy, kde se zrodily všechny nejlepší pražské pověsti. Kopec nabízí úchvatný výhled na panorama Prahy. Vyšehrad byl obydlený již od pravěku. Kaple v kostele Sv. Petra byla založena v roce 1070. Významné období začalo, když se sem český král Vratislav II přestěhoval a na skále zde založil královský palác. Bezmála půl století byl Vyšehrad opevněn, ačkoliv se Přemyslovští vládci vrátili na Pražský hrad. Mnoho gotických staveb bylo během husitských válek zničeno a poté rekonstruováno. Monumentální kostel Sv. Petra a Pavla dominuje kopci dodnes. Vyšehrad se stal tradičním českým národním symbolem a byl zde založen národní hřbitov.

Rotunda Svatého Martina - datuje se do 11. století a je nejstarší dokončenou románskou stavbou v Praze.

hřbitov na Vyšehradě - Slavín - místo posledního odpočinku mnoha českých umělců(např. Smetana, Dvořák, Karel Čapek, Jan Neruda, Mikoláš Aleš...). Na hřbitově se nachází několik krásných náhrobků z nichž většina reprezentuje vliv secese.

nahoru stránky
Nebylo přidání žádné ubytování do “Moje ubytování”

Kontaktujte nás

Možnost online platby

Online rezervace SLEVY